Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mateusz Zarębski
Mateusz ZarębskiMateusz ZarębskiMateusz Zarębski
CZYNNY: od 9:00 do 15:30
mateusz.zarebski@komornik.pl
05-300 Mińsk Mazowiecki | Piętro 2
Mateusz ZarębskiMateusz ZarębskiMateusz Zarębski

O Kancelarii

Kancelarię tworzy zespół osób, które od lat związane są z postępowaniem egzekucyjnym i posiadają w tym zakresie wiedzę jak i wieloletnie doświadczenie. Nasza Kancelaria kładzie szczególny nacisk na prowadzenie spraw gospodarczych oraz spraw zleconych przez instytucje finansowe. Naszym celem jest rzetelne, szybkie i sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z poszanowaniem praw i godności wszystkich stron postępowania.

W wykonywaniu naszej pracy w sposób skuteczny pomaga nam szereg systemów teleinformatycznych, które znacznie przyspieszają i usprawniają postępowanie. Poniżej znajdą Państwo informację o systemach którymi dysonuje kancelaria komornicza.

Komornik Online-Kancelaria umożliwia dostęp do danych spraw z dowolnego miejsca za pośrednictwem programu Komornik Online. Z programów mogą korzystać wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw. Udostępnianie danych wierzycielom i ich pełnomocnikom odbywa się bezobsługowo. Dane są udostępniane automatycznie na podstawie informacji zawartych w systemie Komornik SQL. W kancelarii wdrożono także system wymiany korespondencji poprzez moduł dodatkowy programu Komornik Online.

BMS – Bailiff Management System jest program zbliżony w funkcjonalności do programu Komornik Online.

Efektivo Lex– Kancelaria korzysta z oprogramowania firmy Efektivo Sp. o.o. Dzięki wdrożonym programom większość czynności w kancelarii wykonywana jest automatycznie

Currenda Komornik SQL EAE– środowisko pracy kancelarii komorniczych w najnowszej wersji

ePUAP 2 (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Adres kancelarii w systemie ePUAP: Adres ePUAP (zbiegi): /KS_Mateusz_Zarebski/ lub /KS_Mateusz_Zarebski/ezbiegi

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)– Wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji w formie elektronicznej. Nr ID kancelarii w systemie w EPU to: 2575

ZUS PUE- dostęp kancelarii do danych ZUS jak również wymiana korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się elektronicznie poprzez Platformę ZUS PUE.

CEPIK 2.0 -komornik posiada dostęp elektroniczny do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Pozyskanie informacji z bazy trawa zaledwie kilka sekund.

OGNIVO KIR– System służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Komornik za pomocą modułu ognivo wysyła elektroniczne zapytanie do banków, które niezwłocznie udzielają zwrotnej elektronicznej odpowiedzi, czy dłużnik prowadzi w ich placówce rachunki bankowe. Umożliwia to szybkie zajęcie ujawnionych rachunków.

EKW- Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych znacząco wspiera egzekucję z nieruchomości. Komornik Sądowy posiada elektroniczny dostęp do ich ogólnopolskiej bazy. W przeciągu chwili organ egzekucyjny jest w stanie ustalić nieruchomości należące dla dłużnika na terenie całego kraju , dla których jest urządzona księga wieczysta

LEGALIS – Kancelaria korzysta z systemu informacji prawnej wydawnictwa CH Beck

CEIDG– kancelaria posiada rozszerzony dostęp do elektronicznego rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą, który współpracuje z systemem Komornik SQL EAE

Poczta Polska EPO– kancelaria wykorzystuje system elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji wdrożony przez Pocztę Polską. Stan realizacji doręczenia jak również zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek dostępne są w formie cyfrowej.

KRS – komunikacja kancelarii komornika z Krajowym Rejestrem Sądowym odbywa się w formie elektronicznej

IMSIG– komornik posiada dostęp do bazy Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego. W połączeniu z oprogramowaniem firmy Efektivo Lex na bieżąco jest w stanie śledzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Portal publiczny KRZ– W przypadku bezskutecznej egzekucji komornik zamieszcza wpis w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.